Referat från den 6 september

Referat från onsdagen 6 september, med den första träffen i
Träffpunkt Kamraterna.
SPF Seniorerna Kamraterna välkomnade
ett 60-tal seniorer till Träffpunkt Kamraterna i Brunnsängens föreningsgård Hälsogränd 60 i Adolfsberg.