SPF Kamraterna välkomnade onsdag den 4 oktober ett 80-tal till Träffpunkt Kamraterna

i Brunnsängens föreningsgård Hälsogränd 60 i Adolfsberg. Till träffen, som var den andra under hösten och som genomförs med stöd från Socialstyrelsen, bjuds såväl medlemmar i SPF som icke medlemmar in att delta.

Träffpunkt Kamraterna.jpg