Träffpunkt Kamraterna

har med stöd från Socialstyrelsen skapats som ett projekt för att minska ensamhet hos äldre. Vi kommer under hösten att bjuda in till ett antal träffar, som vi hoppas ska ge möjlighet till nya bekantskaper och trevlig gemenskap.

SPF Kamraterna arbetar, liksom SPF rikstäckande, för att du skall ha det bra i ditt seniorliv. Kamraterna har också med stöd av Socialstyrelsen startat ett projekt,Träffpunkt Kamraterna, för att försöka minska ensamheten hos äldre. I det projektet bjuder vi under hösten in till fyra träffar enl. programmet samt har även initierat en kurs i mobilanvändning för såväl Iphone som Androidtelefoner. Du är välkommen till Träffpunkt Kamraterna antingen du är medlem eller ej !   

Alla seniorer är välkomna!