Referat från SPF Kamraternas årsmöte den 27 februari 2023.