Mötes rapport 26 sep.

MÖTESANTECKNINGAR 2022-09-26 MÅNADSMÖTE SPF Kamraterna Örebro