Promenad till Lindbacka

Promenad till Lindbacka Torsdagen den 20 oktober. Vi samlas alla klockan 10.00 vid ICA-parken nära Kronblomstatyn

Läs hela inbjudan här