Försommar festen den 10 juni

Hej alla som kommer på vår Försommarfest fredagen 10 juni kl 14.
Vill bara påminna om tid och datum, samt att alla är hjärtligt välkomna till Brunnsängens föreningsgård Hälsogränd 60

PS. Det finns några platser kvar.

Här är hela inbjudan klicka här 

Vill påminna om det är någon som inte har betalat än.Här är info om betalning.  Priset för kalaset är 200 kronor per person. Anmälan till Hans Emanuelsson  tel. 070 598 46 46  hans.c.emanuelsson@gmail.com
Glöm inte att skriva sommarfest samt namn på vilka som kommer.  Betalning senast 5 juni. Plusgirokonto   484 32 56-1                                                                                                                                                                                                                                                                             Använd Qr kodennär du Swishar                  
Swish nummer: 1230121483