Möten och aktivitetsprogram Nr 1 /2022

Som alla säkert förstår kan bifogat program endast genomföras under förutsättning att pandemi restriktionerna tillåter detta.
Styrelsen

  • Läs hela mötes och aktivitetsprogram Nr 1 /2022