Följ med måndagen den 7 mars på en lunch samt prova på att spela Bowling i Strikes nya Bowlinghall

Bowlinghall på Nastagatan 11 Introduktion i Bowling, vi får en inblick i bowlingens alla regler
under ledning av Lars o Inga Ekström.