Meddelande !

Vi är ledsna att behöva meddela att föreningens vice ordförande
Gösta Jedberger plötsligt har avlidit.