MånadsträffVälkomna!

  • Månadsträff
  • Julbord 2018
  • Månadsträff
  • Julbord 2018

                

              Program för SPF Seniorerna Valbo

                           

                                   Månadsträffar hösten 2022.             

                      Måndag den 12 december. Medlemsträff Torps Bygdegård kl. 14.30.     Julbord.

                             Information från föreningen.

                             Julbord,  lucia med uppvaktning.

                             Anmälan senast 2 december. 

                                              Till Birger el Lennart.

 

                                         Program för våren 2023.

                      Måndag 9 januari.  Medlemsträff på Folkhögskolan kl. 14.30.

                               Information från föreningen.

                               HLR- information av Bert-Arne Larsson

                               Lotterier.   Medtag kaffekorg.

   

                     Var aktsamma o  Tvätta händerna!!

              Alla varmt välkomna till våra träffar.