Program 2024Välkomna!

Välkomna till medlemsträffen och vårt årsmöte /viktigt/ den 5 februari kl. 14.30 i Torps Bygdegård.

Kort information från Dalslands Sparbank.

Föreningen bjuder på förtäring.

Lotterier

Konstituerande styrelsemöte efter träffen.

Program för SPF Seniorerna Valbo våren 2024.
                                                                                                                                                           

Månadsträffar våren

 

Måndag 5 februari. Årsmöte i Torps bygdegård kl. 14.30.

Dalsland Sparbank informerar om verksamheten, hur vi skyddar oss mot bedrägerier.

Årsmötesförhandlingar.

Föreningen bjuder på fika. Lotterier.

Måndag 4 mars. Medlemsträff i Torps Bygdegård kl. 14.30.

Jan Svensson föreläser om kulturföreningen Allhem o bjuder på musik o sång.

Medtag kaffekorg.   Lotterier.

Måndag 8 april.Medlemsträff i Torps Bygdegård med sillbord kl. 14.30.

Sigge (Andreas) Widekärr förläser om kyrkans historia och dess verksamhet.

Föranmälan till sillbordet fordras. Biger 0730591249 el. "biger.bystrom@gmail.com.

Måndag 6 maj.  Medlemsträff i Torps Bygdegård kl. 14.30.

Jan Uddén föreläser o berättar om fåglar.

Medtag kaffekorg.   Lotterier

Måndag 3 juni. Medlemsträff i Torps Bygdegård kl. 14.30.

Representant från Apoteket föreläser om läkemedelsanvändning,högkostnadsskydd mm.

Medtag kaffekorg.    Lotterier.

Måndag 2 september.  Medlemsträff i Torps Bygdegård kl. 14.30.

 Dag Ekström kommer och föreläser om trafik.

Medtag kaffekorg.   Lotterier.

 

Var aktsamma o  Tvätta händerna!!

Alla varmt välkomna till våra träffar.