Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 9 januari 2023 efter månadsmötet.            Föreningens årsmöte 2022 hölls den 7 februari på Torps Bygdegård kl. 14.30

Föreningens årsmöte 2023 hålles den 6 februari i Torps Bygdegård.

Har du något som skall upp på styrelsens möte, hör av dej till någon i styrelsen.

Nästa styrelse hålles direkt efter månadsträffen på Folkhögskolan den 2 maj 2022.