Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 10 januari 2022 på Folkhögskolan, efter månadsmötet.                                          Föreningens årsmöte 2022 hålles den 7 februari på Torps Bygdegård kl. 14.30

Har du något som skall upp på styrelsens möte, hör av dej till någon i styrelsen.

Nästa styrelse hålles direkt efter månadsträffen på Folkhögskalan den 10 januari 2022.