Vaccinationsinfo

Representanter för PRO Färgelanda, SPF Valbo och SPF Högsäter har haft möte den 5/3 -21 med anledning av våra medlemmars undran om vaccinationsordningen i Färgelanda kommun. Vi har fått veta från kommunledningen att aktuell information nu finnes på kommunens hemsida och Facebook under rubriken "Info om Covid.

Vaccination mot Covid 19 har verkställts enligt rekomendationer från Folkhälsomyndigheten. 3.dje sprutan har delats ut till äldre och de i riskgrupper, vi får meddelande från vår vårdcentral..