Om föreningen

Kom till oss i Valbo seniorerna. Bliv medlem och stöd oss i vårt arbete för att förbättra livet för pensionärer genom att vi kan påverka makthavare på såväl riks som lokal nivå.

  • Skrivelse till kommunen
  • Skrivelse till kommunen

 

Vi hade vårt årsmöte den 1 juli 2021 i Torps Bygdegård, 33 medlemmar deltog  i mötet.  Framflyttat på grund av Corona-pandemin.

Årsmötet inleddes av ordf. Lennart Jansson som hälsade alla välkomna och därefter skedde en parentation för medlemmar som avlidit under 2020,  Maria Reschke läste en dikt av Hjalmar Gullberg och avslutades med psalmen "Härlig är jorden".

Förhandlingarna leddes av Lars Eriksson och sekreterare var Margareta Zakrisson.

Av verksamhetsberättelsen framgick vad föreningen gjort under det gångna året och föreningens ekonomi, pandemin har påverkat vår verksamhet påtagligt.

 Styrelsen för 2021 består av Lennart Jansson ordf., Margareta Zakrisson sekr.  Bertil Rydholm, Lars Eriksson kassör,  Monica Johansson, Gunvor Rydholm o Sture Tegenfeldt v. ordf.

Förhandlingarna avslutades med avtackning av funktionärer för ett gott och fint nedlagt arbete under många år,  ett litet kuvert överlämnades till var och en.

Därefter blev det kaffeservering som ordnats av kaffekommitén, härliga smörgåsar och kakor, trevlig pratstund och dragning av skänkta lotterivinster. 

Årsmötet avslutades med nationalsången "Du gamla Du fria."