Skrivelse till kommunen

Angående "Trygghetsboende".
Föreningen har tillsammans med SPF seniorerna Högsäter och PRO Färgelanda inlämnat en skrivelse där vi anser att kommunen i den nya" Äldreomsorgsplanen 2018-2023" inskriver att:" Kommunen omgående tar fram underlag och verkställer byggnation av "Trygghetsbostäder".
Kommunen har en kö på 50 personer som söker denna boendeform. Vi har påtalat detta behov vid ett flertal tillfällen och statsbidrag utgår till dessa byggnader.

Valbohem VD har framtagit och presenterat förslag till en byggnad med trygghetslägenheter på sk Hjortska tomten.  Det är ett Sabo Kombihus som innehåller lägenheter om 35 kvm o 45 kvm. Samtliga lägenheter är utrustade med balkonger om ca 6 kvm, byggnaden är planerad med inbyggd hiss och gemensamhetsutrymme. Hyreskostnaden för lägenhet verkar överkomlig.

Vi tycker det verkar mycket intressant då vi fortfarande har lång kö till lägenheter.

Föreningen lämnade våra synpunkter på lägenheterna och visade vår positiva syn på byggnationen.

 Juli 2020.

Det har inte hänt något positivt om byggnationen ännu, det är tråkigt att våra politiker inte satsar på byggnation av bostäder då det finnes stor efterfrågan på hyreslägenheter och stor kö finnes!

 Oktober 2020.

Vi har fortfarande inte hört något om den utlovade byggnationen av lägenheter anpassade till äldres behov, kommunen har en lång kö med sökande till detta boende.

Mars 2021.

Vi har inte hört något possitivt angående byggnationen av lägenheter.  Det verkar som kommunen framflyttar byggandet på grund av oklarheter i planeringen av kommunens detaljplan.                                                                                             Det är utlovat en redovisning vid nästa KPR möte den 5 maj.

  Juli 2021.

 Någon byggnation har inte synts till ännu.  VD för Valbohem har lovat komma till vårt månadsmöte den 4 oktober, då har vi möjlighet till frågor och reflektioner.

2022 februari.

Enligt uppgift från VD för Valbohem skall arbetena på byggnaden komma igång under mitten på februari månad. Arbetet på byggnaden pågår, och beräknad inflytning under mars månad 2023.

2023.

Byggnationen av lägenhetshuset i Färgelanda pågår nu. Inflyttning förhoppningsvis under sommaren.