Månadsträff

Nästa månadsträff hålles i Torps bygdegård den 4 mars 2024.
Föredragning om kulturföreningen Allhem.
Medtag kaffekorg.
Lotterier.

  • Nästa månadsträff blir på Folkhögskolan den 4 mars kl. 14.30. Se programblad.

Vid KPR mötet den 5 maj redogjorde Valbohems VD Hans Sprung för tänkta byggnationen på Sågverksvägen.

Det hänger på byggplan som skall godkännas genom byggnadsnämnden, den jobbar inte snabbt men Hans hade förhoppning att byggnationen skulle komma igång någon gång till hösten och ungefär byggtid beräknas till 1 år. Man kan ju hoppas, men det är lovat många gånger förr!!!

Socialchefen Johan Lundh  redogjorde från äldrevården och hur läget var för Covid 19 smittan. Han var hoppfull men ansåg att vi måste vara försiktiga någon tid framöver, så det finnes restriktiner fortfarade. Alla inneboende har ju erhållit 2 vaccinsprutor.

Några frågor hade inkommit bl.a om PostNord ändrade postutdelning till varannan dag o varför kommunens dagbok har borttagits från tidningen Dalslänningen.

Svaret ang. PostNord var att våra politiker ej bemött denna fråga då det ansetts ej ha någon påverkan!

Svaret på dagboken var att: Det var för stor kostnad för kommunen.

Mötet var ju digitalt och därför var det flera som ej kunde vara med då de inte hade möjlighet att koppla upp sig! 

 

Ledamöterna i  KPR kallades till digitalt möte den 10 februari 2021.

Information av den nya kommunchefen Katri Siverby skedde.  Hon redogjorde för de i kommunen aktuella avgångsvederlagen när chefstjänsteinnehavare får sluta. 

Socialchefen informerade om arbetet inom äldrevården och Coronaläget.           Vidare informerades om förslaget om nya taxor och avgifter inom färdtjänsten.

 

Infomerades om att gratis halskydd finnes att avhämta i kommunhuset och att åldersgränsen är sänkt till 70+.

Västtrafiks Seniorkort diskuterades och det är i dagsläget 369 registrerade seniorkort men bara 51 av dessa seniorkort är använda en gång eller mera under senaste året.

Byggnationen av lägenheter på Sågverksvägen i Färgelanda är fortfarande under utredning.  När byggnation kan påbörjas är därför fortfarande oklart! 

Årsmötet  med vår SPF-förening ägde rum den 1 juli 2021 i Torps Bygdegård, där 33 medlemmar deltog. Styrelsen blev omvald, nya revisorer valdes då de som varit under några år hade avsagt sig uppdragen. 

Den 4 oktober 2021 har vi månadsträff i Torps Bygdegård kl. 14.30. Hans Sprung medverkar.

Den 6 oktober inbjuder kommunen till pensionärsdialog på Furåsen kl. 10.00-12.00.   Där skall Översiktsplanen redovisas samt Valbohems vd Hans Sprung skall tala om planerna för bygga o bo i Färgelanda. Vi hoppas på en frågestund också.                        Alla är välkomna att ta del av redovisningen.

Den 6 oktober har vi KPR möte, har du frågor hör av dej till: Ingemar Skarin, Sture Tegenfeldt eller Lennart Jansson.

Vid vårt månadsmöte i Torps bygdegård den 4 oktober redogjorde Valbohems VD   Hans Sprung för den planerade byggnationen av hyreshus i centrum av Färgelanda. Detta betår av 20 lägenheter och fördelas på 1:or, 2:or och 3:or. Alla lägenheter skall ha  inglasad balkong och hiss skall finnas i huset. Planerad byggtid ca 1  år.  Förhoppningsvis kommer detta påbörjas innan årsskiftet.

Vi är nu inne i 2022 och något har ej påbörjats. Valbohems VD har lovat påbörjning av byggnatioen under mitten av februari månad.

Vi är i slutet av 2022 och kan konstatera att bygget av lägenhetshuset är bra på väg och kommer att vara inflyttningsklart under våren 2023.