Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021 se under rubriken "Om föreningen"