Boulespel

Från och med Måndagen den 11 juli ändrar vi tiden
för boulespel till kl. 17:00.
Mycket välkomna