Årsmöte och 50-årsjubileum senareläggs

P.g.a rådande restriktioner senareläggs årsmöte och 50-årsjubileum

Bästa SPF medlem

Vi gläder oss åt ett nytt år med många kommande trevliga programpunkter. Men vad händer!!! Nya restriktioner från regering, folkhälsomyndighet och från vårt förbund precis när vi skulle dela ut programmet.

Som det är nu måste vi åtminstone senarelägga vårt årsmöte och
50-årsjubileum. När vi kan träffas igen vet vi inte men så fort restriktionerna medger kommer vi att återuppta vårt program.

Naturligtvis kommer ni alla att få besked när och hur vi kan gå vidare bara Corona situationen tillåter detta.

Örserum den 10 januari 2022

Med vänlig hälsning/Styrelsen SPF Seniorerna Örserum