Sillunch 1 augusti 2022

Bilder från vår sillunch finns nu under fliken månadsmöte