SPF Boendeombud

Boendeombud i särskilda boenden och mötesplatser i Östersunds kommun 2017

SPF seniorerna Östersunds ombud i Särskilda boenden och mötesplatser i Östersunds kommun 2017

Björkbacka, Sollidenvägen 13-15. Drivs av Förenade Care.

Verksamhetschef 063-100593/ 0721-470353
Ombud; Ordinarie Ingegerd Byström, 063 120878 /070-5862208
Ersättare: Märit Lindgård, 063-120383 /073-071 2213

Brunkullan, Klövervägen 8. Drivs av Vardaga.

Verksamhetschef 073-377 5580
Ombud; Ordinarie Iréne Westberg, 070- 6466 199
Ersättare Sven-Olof Andersson, 070-3622 553

Mobacka, Sollidenvägen 64 C. Drivs i Egen regi ( Östersunds kommun)

Personal Norr: 063-14 47 44, Centrum: 063- 14 02 62, Söder: 063- 14 32 53
Ombud; Ordinarie (vakant)
Ersättare Svein Helleren, 070-3204 319

Myran, Prästgatan 54 A. Drivs av Strukturrutan AB

Verksamhetschef 070-2253 828
Ombud; Ordinarie Gunnel Falkerby, 070-2530 961
Ersättare: Svein Helleren, 070-3204 319

Skogsbruksvägen 131 och 133. Drivs i Egen regi (Östersunds kommun)

För kontakt med enhetscheferna på respektive boende, ring Kundcenter 063-1430 00
Ombud; Ordinarie Sven Adolfsson, 070-6274 321.
Ersättare: Edmund Haugnes, 073-0425 096. OBS! enheterna omorganiserat i november 2017.

Solsången, Reveljgränd 22. Drivs i Egen regi (Östersunds kommun)

För kontakt med enhetschefen, ring Kundcenter 063-14 30 00.
Ombud; Britt-Marie Unnefors, 070-2766 954
Ersättare: vakant

Tallbacka, Sollidenvägen 64 C. Drivs i Egen regi (Östersunds kommun)

För kontakt med enhetschefen, ring Kundcenter 063-1430 00.
Ombud; Ordinarie Ulla Nylund Anth, 070-5946 174
Ersättare: vakant

Trossgränd, Trossgränd 8. Drivs i Egen regi (Östersunds kommun)

För kontakt med enhetschefen, ring Kundcenter 063-1430 00.
Ombud; Ordinarie Anne Marie Blomqvist, 063-12 37 57 / 070-2050 969
Ersättare: Yngve Sundien, 073-0764 134

Mötesplats Ljungen, Tegelbruksvägen 11. Drivs av Östersunds kommun

Kontakt 063-10 20 04 eller 063-10 20 18.
Ombud: Ordinarie Gerd Svedberg, 063-51 48 36
Ersättare: Karin Nordqvist, 070-3528 651

10. Mötesplats Prästgatan 58, Prästgatan 58.

Mötesplatsledare, 063-14-02-11
Ombud: vakant