Valberedning

Uppdaterades: 17 mars 2019

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha i en förening. Det är ett ansvar som har avgörande betydelse föreningen och deras främsta uppgift är att förbereda valen till föreningens årsmöte.

Karin Kimselius

Valberedning

Håkan Annernäs

Valberedning

Eva Sondell

Valberedning

Publicerades: 05 februari 2018 Uppdaterades: 17 mars 2019