Valberedning

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha i en förening. Det är ett ansvar som har avgörande betydelse föreningen och deras främsta uppgift är att förbereda valen till föreningens årsmöte.

Sven Adolfsson

Valberedning ordförande

Henry Ledin

Valberedning

Vakant

Valberedning

  • Tel:
  • Epost: