Valberedning

Uppdaterades: 14 april 2020

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha i en förening. Det är ett ansvar som har avgörande betydelse föreningen och deras främsta uppgift är att förbereda valen till föreningens årsmöte.

Ulf Edström

Valberedning ordförande

Marita Cedervall

Valberedning

Walter Larsson

Valberedning

Publicerades: 05 februari 2018 Uppdaterades: 14 april 2020