Valberedning

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha i en förening. Det är ett ansvar som har avgörande betydelse föreningen och deras främsta uppgift är att förbereda valen till föreningens årsmöte.

Ulf Edström

Valberedning ordförande

Marita Cedervall

Valberedning

Walter Larsson

Valberedning