Revisorer

Uppdaterades: 17 mars 2019

Följande revisorer valdes vid Årsstämman 2019.

Mats Eriksson

Revisor

Håkan Svensson

Revisor

Johan Gullberg

Revisor - ersättare

Märit Dahlgren

Revisor - ersättare

Publicerades: 05 februari 2018 Uppdaterades: 17 mars 2019