Revisorer

Följande revisorer valdes vid Årsstämman 2019.

Mats El Kott

Revisor

Håkan Svensson

Revisor

Johan Gullberg

Revisor - ersättare

Agneta Sjödin

Revisor - ersättare