Övriga funktionärer inom föreningen

Vid Årsstämman 2022 valdes även funktionärer inom olika områden.