Övriga funktionärer inom föreningen

Vid Årsstämman 2021 valdes även funktionärer inom olika områden.