Styrelsen vald vid årsmöte 2019

Uppdaterades: 15 mars 2019
--todo--

Sven-Olof Andersson

Styrelsen sekreterare

--todo--

Ann-Marie Blomqvist

Styrelsen kassör

--todo--

Majbritt Ellebrink

Styrelsen ledamot

--todo--

Thomas Gutke

Styrelsen ledamot

--todo--

Martin Rolén

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Yngve Sundien

Styrelsen ledamot

--todo--

Per Söderberg

Styrelsen ordförande

--todo--

Iréne Westberg

Styrelsen ledamot

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 15 mars 2019