Styrelsen vald vid årsmöte 2019

Per Söderberg

Styrelsen ordförande

Martin Rolén

Styrelsen vice ordförande

Sven-Olof Andersson

Styrelsen sekreterare

Ann-Marie Blomqvist

Styrelsen kassör

Majbritt Ellebrink

Styrelsen ledamot

Thomas Gutke

Styrelsen ledamot

Yngve Sundien

Styrelsen ledamot

Iréne Westberg

Styrelsen ledamot

Görel Hansebo

Styrelsen ledamot