Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Majvor Enström

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Maj-Britt Ringvall

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Kristina Andersson

Medlemsregisteransvarig, Webbredaktör, Rekrytering/Marknad/Kommunikation, Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunhild By

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

RUTH ENGELHEART

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Borgström

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

May Eriksson

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Agneta Flodin

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Bosse Nyström

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Solveig Westerlund

Valberedning ordförande