Information KPR

Hur upplevs utemiljön i eget närområde

Östersunds kommun kommer under perioden 5 oktober-30 november 2020 att genomföra en undersökning hur personer över 65 år som bor i 5 utvalda områden upplever utemiljön i sitt eget närområde.

Mer information om undersökningen