Referat - Nationalmuseet i Östersund

Referat från den 1 mars då föreningen besökte Nationalmuseet i Östersund