Referat från månadsmöte den 24 nov

Hemsidan har uppdaterats med referat från mötet med information om "Östersundslänken " och "Hälsofrämjande kommun"