Januarimötet

SPF Seniorerna Åsa hade månadsmöte den 10 januari.