Månadsmötet den 18 oktober

Kristian Vedel

Vid vårt oktobermöte kom Kristian Vedel till oss, berättade och visade bilder ur boken Göteborg 400 år. Han visade Sveriges första tagna foto, ett foto som tog en kvart att exponera. Vi fick följa en fängslande tidsresa i industrins, kulturens och sportens utveckling, vilken blev oerhört uppskattad av oss 78 närvarande