Bangolf 2021, Tuve bangolf

 • Tuve Tigers klubbhus
 • Samling vid klubbhuset
 • puttning bana1
 • Puttning bana 8
 • Utslag av Inger
 • Utslag bana 18
 • kontrollräkning av reultat
 • Fika vid klubbhuset
 • Tuve Tigers klubbhus
 • Samling vid klubbhuset
 • puttning bana1
 • Puttning bana 8
 • Utslag av Inger
 • Utslag bana 18
 • kontrollräkning av reultat
 • Fika vid klubbhuset

Fredagen den 14 maj startade vi säsongen och spelade sista gången för året fredgagen den 24 september. Under året har vi träffats elva 
gånger och var som mest femton deltagare. Vi avslutar alltid med fika utomhus vid Tuve Tigers klubbhus.