Lunchträff/Trivselträff

Lunchträffar och trivselträffar erbjudits cirka en gång per månad. Information om träffarna ges via spf- appen och mailutskick 
För mer  information kontakta Lena Olofsson tel 0739-01 10 03