Månadsmöte 13 december

Julfest och Tuve hembygdsförening

I år kunde vi ha vårt traditionella julfest med tomte och luciatåg av barn från förskolan, som är mycket uppskattat. Efter luciatåget underhöll Beng Forshult och Sture Johansson från Tuve hembygdsförening. De visade bilder och berättade om Tuve förr - en mycket intressant historielektion. Bl a fick vi veta historierna bakom de nyaste gatunamnen i Tuve samt att en finsk familj bodde i ett hus som blev kallat Finlandshuset, vilket sedermera gav Finlandsvägen dess namn.