Kontakta oss

Margareta Glise

Styrelsen ordförande

Ingemar Jonsson

Styrelsen ledamot

Lena Olofsson

Styrelsen ersättare

Inger Andreasson

Styrelsen ersättare

Britt Marie Vulcan

Styrelsen ersättare

Lars Bergström

Styrelsen vice sekreterare

Inger Augustsson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör

Liselott Assehn

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot