Vandring 2021, Hisingsparken

 • Mötesplatsen
 • Spången Gunnetorpsmosse
 • Fika Cafe Slätta Damm
 • Fika hos Sandro
 • Sandro kommer med fika
 • löser quiz
 • Fika under regnskydd
 • Mötesplatsen
 • Spången Gunnetorpsmosse
 • Fika Cafe Slätta Damm
 • Fika hos Sandro
 • Sandro kommer med fika
 • löser quiz
 • Fika under regnskydd

Vi började våra gemensamma vandringar i Hisingsparken för året den 11 maj. Vi startar vid pakeringen Gamla Gunnestorpsvägen och gör ett stopp på vägen vid  Slätta Damms utomhuscafe' för fika och quiz. Som mest var vi arton deltagare, den sista vandringen för året var 13 oktober.