Om föreningen

Skändla röse

 

SPF Seniorerna Tuve startades 1988 och vi har för närvarande cirka 200 medlemmar.
Vi är en ideell, opolitisk och i religiösa frågor obunden förening, ansluten till SPF Seniorerna.

Vi verkar för att skapa en god gemenskap för människor som bor i Tuve eller någon annanstans, bland annat genom att arrangera trivsamma månadsmöten och andra aktiviteter som bowling, linedance, vandringar, studiebesök och minst en trevlig årlig resa.
Medlemsavgiften är för närvarande 280 kr/person och år.

Förbundet har c:a 270 000 medlemmar. Att vi är politiskt och religöst obundna hindrar inte att vi engagerar oss i frågor som rör medlemmarnas intressen och villkor, bland annat genom att medverka i det lokala Pensionärsrådet.