Studiebesök/resor

Studiebesöket hos SKF är vi tvungna att stryka, hoppas kunna gör detta vid ett senare tillfälle. Angående vår årliga endagsresa i maj återkommer vi med information inom kort.