After work/ pubkväll

Double Zero

Välkommen till restaurang Double Zero på Gunnetorpsvägen 121 fredagen den 21 januari kl 16.00. 
När vi nu har fått en ny restaurang i den nära omgivningen vore det trevligt att pröva vad den har att erbjuda. Om det slår väl ut är tanken att ordna en trivsam eftermiddag/kväll per månad i glada vänners lag.
Anmäl dig snarast till Lena Olofsson per telefon 0739-011003 eller epost  Max 20 personer.