MEDLEMSMÖTE I FREGATTEN 15 SEPT.

MEDLEMSMÖTE I FREGATTEN torsdagen den 15 september, kl. 18.00