Säkrare Seniorer

Vi kommer att hålla en utbildning i Hjärtlungräddning och utbildning
på hjärtstartare, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi kommer att hålla en utbildning i Hjärtlungräddning och utbildning
på hjärtstartare, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan

Ledare: Ralf Fransson

Start onsdag den 9 november kl 17-19

Plats: Bränningen Brandövningsfält
Anmälan: senast 7/11 till Ingela Ström tel. 0703-938528 eller
mail: ingela.strom.50@gmail.com

Max 12 deltagare