Kungörelse från Stenungsunds kommun

Bostäder, trygghetsboende och lokaler vid CW Borgs väg - Stenung 3:112 med flera

På uppdrag av Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnad Exploatering låtit upprätta ett förslag till detaljplan gällande bostäder och lokaler vid CW Borgs väg. Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintligt bostads-, detaljhandels- och kontorsområde uppföra flerbostadshus, varav cirka 60 trygghetsbostäder i form av kooperativa hyresrätter.

mer information 1

mer information 2