Utbildning-Zoom

Zoom-utbildningen fortsätter med nya utbildningstillfällen! Zoomutbildning - en baskurs för alla medlemmar

Förbundet bjuder in medlemmar till en baskurs för att gå igenom den digitala plattformen Zoom.
Kursen vänder sig till dig som behöver baskunskaper för att kunna delta i ett Zoom-möte samt starta upp ett eget Zoom-möte.

Mer information!