Bedrägerier

Vad är ett bedrägeri? Presentation: 2021-12-03, Lotta Mauritzson, brottsförebyggande samordnare, nationellt bedrägericentrum, NOA

Vad är ett bedrägeri?
…vilseleder någon att göra något
…gärningspersonen tjänar
ekonomiskt på det
…leder till ekonomisk skada för
den som blir lurad.

Se presentation av Lotta Mauritzson