Program hösten 2021

Höstprogram för SPF Stenungsundsbygden

Medlemsmöten med underhållning, kurser,
friskvård,resor, utflykter, studiebesök m.m
spf.se/stenungsundsbygden

se bifogad fil