Passion för livet

Passion för livet
Bästa möjliga liv - hela livet

 

Vill du veta mer eller leda en samtalsgrupp/livscafé?

Välkommen på informationsmöte:

Tis 18 feb kl.14-16, Kommunhuset Stenungsund

Tema som ingår:

•Naturligt åldrande

• Fysisk aktivitet

• Förebygga fall

• Mat och dryck

•Social gemen-skap

• Läkemedel

Se bifogad affisch: