Högläsningsstund på Pressaregården

Högläsningsstund på Pressaregården
Välkommen till en stunds högläsning med möjlighet till samtal och reflektion.

Se under fliken aktiviteter!