Årsavgiften för medlemskap i SPF

Fördelning av årsavgiften för medlemskap i SPF

Fördelning av årsavgiften för 2020: 270:-

Spf Stenungsundsbygden: 100:-

Bohusdistriktet : 10:-

Förbundet: 160:-