Årets bästa vårdcentral

Protokoll från pensionärsråd för västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 september 2018

§ 4 Årets bästa vårdcentral (se tabell)

Det finns cirka 80 vårdcentraler i nämndområdet och det går därför inte att besöka alla. Mötet enas om att förvaltningen tar fram statisk över samtliga vårdcentraler. Utefter det kan pensionärsrådet utse en handfull vårdcentraler som besöks och som man granskar utifrån de parametrar som finns i Vårdcentralskollen från Jönköping.

Diskussion om bara den bästa vårdcentralen ska få pris, möjligt att det är samma som förra året, eller om man ska utse de tre bästa utan inbördes ordning. Förlag finns även på att ge pris till den vårdcentral som har förbättrat sig mest. Diskussionen fortsätter vid nästa möte.