Engelska

Vill du vara med i en engelsk konversationsgrupp? Om minst fem anmäler sig startar vi en cirkel.

Start: Slutet av september 

Tid: Onsdagar

Plats: CW Borgs väg. Vuxenskolans lokaler.

Vill du veta mer? Kontakta Agneta Sjöberg tel: 0303-80621 eller 0730 561306

e.post: agnetasjoberg@telia.com